four segments

four segments

Location: Iwiny

Area: 4x120m2

four segments.