Kontakt

2arch sp. z o.o
ul. Powstańców Śląskich 116
53-333 Wrocław

Telefony:
502 057 802
501 933 247
717 234 255 - biuro

biuro@2arch.pl

2arch sp. z o.o. z siedzibą 53-333 Wrocław, Powstańców Śląskich 114 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS000598138, kapitał zakładowy 20000zł wpłacony w całości. NIP: 899-278-19-08

Napisz do nas