plebania a.d. 1705

plebania a.d. 1705

Lokalizacja: okolice Kątów Wrocławskich

Powierzchnia: 250m2m2

„jeden z najstarszych zachowanych w gminie Kąty Wrocławskie domów, powstały w 1705 r.- staraniem opata Karola Kellera (1697-1710)- opata klasztoru św. Wincentego, który w latach 1699-1704 przebudował dwór w Krobielowicach jak również w 1699 założył wieś Karłowice, będącą obecnie jedną z dzielnic Wrocławia.
Nowy budynek powstał w miejscu spalonej rok wcześniej plebani. W 1789. został przebudowany, następne remonty prowadzono w XIX wieku i na pocz. XX wieku. Piętrowy budynek, na planie prostokąta, dwutraktowy, podpiwniczony, elewacja otynkowana z gzymsem podokapowym i obramieniami prostokątnych okien. Nad wejściem zachował się naczółek pierwotnego portalu- w przerwanym tympanonie kartusz herbowy opata Kellera (litery D. L. F. M. P. P., data 1705 i 1789). Wnęka z figurą świętego Jana Nepomucena na wysokości piętra, z XIX wieku. W próg wmurowano granitowy fragment krzyża pokutnego z wyrytym trzonem miecza.”
Copyrights! – opis z książki – „Zabytki Gminy Kąty Wrocławskie”, Dorota Grygiel