Projektowanie

Jesteś tu:

Architektura

Projektowaniem zajmujemy się kompleksowo, od wstępnej analizy inwestycji po uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę, zwalniając inwestora z konieczności odwiedzania urzędów, uzyskiwania warunków czy uzgadniania dokumentacji. Dysponujemy zespołem doświadczonych projektantów wszystkich specjalności dzięki temu możemy zająć się każdym zadaniem w sposób profesjonalny i efektywny.

Architektura

Wnętrza | Design

Znajomość procesu powstawania budynku daje nam możliwość profesjonalnej aranżacji przestrzeni najbliższej użytkownikowi czyli wnętrza.

Projekty wnętrz wykonujemy wyłącznie w modelu trójwymiarowym, dzięki posiadanemu oprogramowaniu jesteśmy w stanie wygenerować panoramy, filmy i obrazy VR, tak żeby jak najlepiej przedstawić przyszłemu użytkownikowi projekt i upewnić się że wszystkie jego elementy są zgodnie z naszymi oczekiwaniami. Każdy z wirtualnych modeli możemy przenieść do realnego świata dzięki naszej biurowej drukarce 3D. Oczywiście wykonujemy również klasyczne wizualizacje.

Wnętrza i design

OGÓLNY ZAKRES DZIAŁAŃ PRACOWNI

Koncepcje | analizy

Koncepcje, analizy zgodności z miejscowym planem zagospodarowania terenu, wnioski o decyzję o warunkach zabudowy, analizy chłonności inwestycyjnej, konsultacje architektoniczne

Prace przygotowawcze

Inwentaryzacje, projekty geotechniczne, mapy do celów projektowych, wnioski o warunki techniczne przyłączenia do sieci, uzgodnienia z Konserwatorem Zabytków, BHP, PPOŻ, SAN-EPID, inwentaryzacje dendrologiczne, odrolnienia gruntów, decyzje zjazdowe

Projekty architektoniczne, wielobranżowe

Architektura, konstrukcje, instalacje sanitarne, instalacje elektryczne, projekty dróg, projekty zieleni, charakterystyki energetyczne, analizy nasłonecznienia, projekty sieci zewnętrznych, projekty wykonawcze

Administracja

Prowadzenie procedur administracyjnych w oparciu o pełnomocnictwo, zgłoszenia wykonania robót budowlanych, decyzje o pozwoleniu na budowę, decyzje o warunkach zabudowy, pozwolenia na użytkowanie itp.

Uzgodnienia | ekspertyzy | warunki | odstępstwa | opracowania specjalistyczne

Ekspertyzy budowlane, odstępstwa od przepisów technicznyczno-budowlanych, kosztorysy, nadzory autorskie, nadzory inwestorskie, wizualizacje

Design | druk3D | wizualizacje | prezentacje 3D/VR

Na potrzeby naszych prac projektujemy i wykonujemy również indywidualne elementy wystroju wnętrza, takie jak na przykład meble i oświetlenie. Znajomość oprogramowania mechanicznego (Autodesk Fusion360) pozwala nam na wykonywanie rysunków warsztatowych i jednostkową produkcję. Współpracujemy z licznym wyspecjalizowanymi firmami wykonawczymi, co daje gwarancje osiągnięcia zamierzonego efektu.

Druk 3D realizujemy również komercyjnie – zapraszamy na stronę wydruki3D