STOdoła

Jesteś tu:

Lokalizacja: Dolnyśląsk

Powierzchnia: 170m2

Wsie województwa dolnośląskiego pełne są architektonicznych pozostałości po latach przedwojennych. Najbardziej charakterystyczne jest ceglane budownictwo zabudowań gospodarczych. Stodoły, stajnie, obory dzięki swojej często znacznej kubaturze niosą ogromne możliwości rewitalizacji, przywracania dolnośląskim wsiom ich dawnego charakteru ich adaptacja na potrzeby mieszkaniowe może stanowić ciekawy, specyficzny dla regionu element krajobrazu. Widząc kolejną rozpadającą się stodołę w jednej z podwrocławskich wsi wpadliśmy na pomysł żeby spróbować sił w stworzeniu koncepcji rewitalizacji lub systemu stylizacji nowych budynków zgodnie z przedwojennymi zasadami estetyki. Połączenie starego stylu, ceglanego detalu z nowoczesnymi rozwiązaniami i materiałami naszym zdaniem może wprowadzić nową jakość w budownictwie podmiejskim, być może uratuje również wiele budynków od zniszczenia.

STOdoła