Kontakt

Jesteś tu:

Dane adresowe:
2arch sp. z o.o
ul. Powstańców Śląskich 116
53-333 Wrocław
NIP: 899-278-19-08

Numer telefonu:
502 057 802
501 933 247
717 234 255 - biuro

E-mail: biuro@2arch.pl

WWW: 2arch.pl

2arch sp. z o.o. z siedzibą 53-333 Wrocław, Powstańców Śląskich 114
zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej VI Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS000598138,
kapitał zakładowy 20000zł wpłacony w całości. NIP: 899-278-19-08